YESenický maraton

18.08.2009 10:55

 

1. ročník Jesenického maratonu

Závod je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2009

 


Datum
 
 
sobota 22. srpna 2009 
Start
 
 
Ramzová, dolní stanice lanovky na Černavu ±800 m.n.m.
Cíl  
Motorest Skřítek 877 m. n. m. 
Přihlášky a prezentace
 
 
Přihlášky elektronicky na www.jesenickymaraton.cz do 31.7.2009 
nebo v místě startu až do naplnění kapacity závodu.
   
Po přihlášení nutná osobní prezentace v místě startu 8:30 - 9:30.
   
Závodníci se při prezentaci prokáží platnou lékařskou prohlídkou 
s vyjádřením ke způsobilosti absolvovat I. ročník Jesenického
maratonu ne starší jednoho měsíce, nebo písemným prohlášením,
že startují na vlastní nebezpečí.
   
 Závodníci u prezentace obdrží mapu trati.
Startovné  
 Při přihlášení do 14.8.2009 300,- Kč; 
   
 po 14.8.2008 400,- Kč;
   
 v místě startu 450,- Kč. 
Start  
 22.8.2009 v 10:00 hod.
Výklad tratě  
 9:45 – povinná účast!
Trať   
42,195 km po zpevněných i nezpevněných cestách, převážně po červené 
turistické značce E3 (mapa KČT č. 55: Hrubý Jeseník, 2006):
Ramzová – Obří skály – chata Jiřího na Šeráku – Keprník
– Červenohorské Sedlo – Švýcárna – Praděd – Ovčárna
– Vysoká hole – Ztracené kameny – Skřítek 
Časový limit  
 7 hodin
Kategorie  
muži A do39 let; roč. 1970 a mladší
muži B 40-49 let; roč. 1969–1960
muži C 50-59 let; roč. 1959-1950
muži D 60-69 let; roč. 1949–1940
muži E nad 70 let; do roč. 1939
ženy F do 34 let; roč. 1975 a mladší
ženy G 35-44 let; roč. 1974-1965
ženy H nad 45 let; do roč. 1964
Věkový limit:  
V  závodě mohou startovat pouze účastníci starší 18 let.
Pojištění
 
 
Všichni účastníci jsou povinni zabezpečit si individuální zdravotní pojištění.
Organizátor nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku, nebo na zdraví
související s cestou, pobytem a s účastí závodníků v závodě.
Občerstvení  
Voda, iontový nápoj, ovoce ... na občerstvovacích stanicích: 
Šerák, Červenohorské sedlo, Švýcárna, Ovčárna a v cíli závodu
Ceny a vyhlášení vítězů  
První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží finanční 
nebo věcné ceny a diplomy.
Všichni účastníci závodu získají diplom a tričko.
Vyhlášení vítězů proběhne v 17:00 v cíli.
Poznámka  
 Věci závodníků na převlečení budou dopraveny do cíle závodu pořadatelem.
 Pořadatel neručí za přepravovaný materiál.
 V případě zájmu bude zajištěna přeprava závodníků před závodem z cíle na start.
 Běh probíhá na území CHKO Jeseníky, závodníci jsou povinni respektovat pravidla
 chování v CHKO a pravidla silničního provozu.
 Výsledky závodu nebudou zasílány poštou.
 Najdete je na internetové adrese: www.jesenickymaraton.cz, www.liga100.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode